SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians. - Tin tức độc lập và những câu chuyện nối kết quý vị với cuộc sống ở Úc và cộng đồng người Việt.

Radio: SBS Chill

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

Đường dây nóng quốc gia về bạo lực gia đình đã triển khai dịch vụ tư vấn và giới thiệu mở rộng, hiện bao gồm tùy chọn nhắn tin văn bản. 1800RESPECT hy vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận cho những người gặp phải bạo lực gia đình và tình dục ở các cộng đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa, hoặc có khả năng tiếp cận hạn chế với điện thoại và Internet.

Previous episodes

 • 21131 - Đường dây nóng bạo lực gia đình 1800RESPECT bổ sung dịch vụ tin nhắn 
  Mon, 11 Dec 2023
 • 21130 - Tin nhanh Chủ Nhật 10-12-2023 
  Sun, 10 Dec 2023
 • 21129 - Mái ấm gia đình: Mẹ chồng và nàng dâu, người dưng rồi sẽ thành người thân 
  Sat, 09 Dec 2023
 • 21128 - Bản tin nhanh 09-12-2023 
  Sat, 09 Dec 2023
 • 21127 - Đánh giá cho thấy lĩnh vực khuyết tật quá phụ thuộc vào NDIS 
  Fri, 08 Dec 2023
Show more episodes

More canadian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Chill podcasts

Choose the genre of podcast