SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Chill

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ສຳພາດ: ທ່ານເດດ ສີແສງລັດ, ປະທ່ານປະຊາສຳພັນ ສະມາຄົມສົ່ງ

ເສີມຊຸມຊົນວລາວ.

 

ລາວເຮົາໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ເລີ້ມມາຢູ່ອອສເຕຼຈາກສູນອົພຍົບຕ່າງໆ

ໃນວັນທີ 19​ ມີນາ 1976 ມີຫຼາຍຂຶ້ນແລະຕາຍຫຼຸດລົງໂດຍທີ່ໃນປັດ

ຈຸບັນນີ້ມີຢູ່ປະມານສິບພັນຄົນ.

 

ແຕ່ວ່າບາດຖຶກສານະປະກິດສົບໂດຍການວາງເພີງແລ້ວຈະເອົາກະ

ດູກທີ່ເຫຼືອໄວ້ປັນອານຸສອນໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ໃສໄດ້ໃນໃນອອສເຕຼເລັຍ?

Previous episodes

 • 3305 - ຈະເກັບກະດູກຄົນໄວ້ໃນວັດທີ່ຊິດນີໄດ້ແບບໃດກັນ? 
  Thu, 13 May 2021
 • 3304 - ບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍ ຕຽມ 800 ຕຽງໄວ້ສຳຮັບຄົນປ່ວຍ ໂຄວິດ-19 
  Thu, 13 May 2021
 • 3303 - ຕຳຣວດຈະເອົາເຣື່ອງຄົນແຜ່ຜາຍ ໂຄວິ-19 
  Thu, 13 May 2021
 • 3302 - ສະຫວັນນະເຂດປົດນາຍບ້ານເມືອງໄກສອນຍ້ອນຫັຍງ? 
  Thu, 13 May 2021
 • 3301 - ງົປມາອອສເຕຼເລັຍ 2021-22 ຈະຖຶກປົກກວມໂດຍ ວິກິດ ໂຄວິດ-19. 
  Thu, 13 May 2021
Show more episodes

More canadian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Chill podcasts

Choose the genre of podcast