کتاب باز با سروش صحت

کتاب باز با سروش صحت

Ketab Baz

فایل صوتی برنامه کتاب باز با اجرای سروش صحت که از شبکه چهارم سیما پخش می‌شود.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

بهرام شاه محمدلو در قسمت اول از فصل چهارمِ کتاب باز مهمان سروش صحت بود. 

کتاب باز به تهیه‌کنندگی محمدرضا رضائیان از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

تاریخ پخش از شبکه چهار: 24 شهریور 1398


Previous episodes

  • 1 - کتاب‌باز - فصل چهارم، قسمت اول - بهرام شاه‌محمدلو 
    Wed, 24 Jun 2020
Show more episodes

More canadian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose the genre of podcast